PIBG SMK BUKIT SENTOSA 2 RAWANG

PIBG SMK BUKIT SENTOSA 2 RAWANG

Selasa, 17 Julai 2012

PIBG BANTAH PELAJAR DIBENAR BAWA HENPON

PIBG bantah murid bawa telefon bimbit ke sekolah KUALA LUMPUR: Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) tidak merestui cadangan Kementerian Pelajaran membenarkan pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah atas alasan ia membawa lebih banyak keburukan terutama dari segi tumpuan para pelajar terhadap pembelajaran. Pengerusi PIBG Nasional Prof Datuk Dr Mohamad Ali Hassan berkata para pelajar tidak sepatutnya dibenarkan membawa sebarang peralatan komunikasi termasuk telefon bimbit ke sekolah kerana ini bukan sahaja boleh mengganggu tumpuan mereka terhadap pelajaran, malahan akan mewujudkan budaya tunjuk-menunjuk dalam kalangan mereka. Beliau berkata, langkah ini juga dikhuatiri akan disalah guna termasuk membuat rakaman yang tidak sepatutnya selain mengganggu kesihatan untuk jangka masa panjang. “Telefon bimbit tidak boleh dibenarkan pada waktu sekolah, kalau luar waktu sekolah itu terpulang kepada ibu bapa atau penjaga,” katanya ketika dihubungi Bernama. Beliau mengulas keputusan Kementerian Pelajaran yang membenarkan pelajar membawa peralatan komunikasi termasuk telefon bimbit dan iPAd ke sekolah, mulai tahun depan. Timbalan Menteri berkenaan Datuk Dr Wee Ka Siong berkata kementerian bagaimanapun akan menetapkan garis panduan yang mengawal penggunaan alat komunikasi tersebut bagi mengelakkan ia mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mohamad Ali berkata, jika kebenaran itu diberi atas alasan keselamatan ia boleh dielakkan dengan memastikan wujud kerjasama, saling mempercayai serta komunikasi yang baik antara ibu bapa dan pihak pentadbiran sekolah. “Jika ibu bapa kurang percaya dengan sekolah, baik bincang dengan pihak sekolah. Kalau tak percaya juga boleh tukar anak-anak mereka ke sekolah lain. “Malah di sekolah ada disediakan telefon awam untuk anak-anak hubungi ibu bapa kalau ada kecemasan,” katanya. Sementara itu Presiden Persatuan Ibu Bapa Untuk Pendidikan Malaysia (PAGE) Datin Noor Azimah Abdul Rahim berkata langkah membenarkan pelajar membawa peralatan komunikasi ke sekolah mempunyai kesan baik dan buruk. Beliau berkata, dengan adanya telefon bimbit ia memudahkan ibu bapa memantau pergerakan anak-anak mereka dan pada masa sama membolehkan pelajar menghubungi keluarga jika berlaku sebarang kecemasan. Bagaimanapun, ia mungkin mendatangkan keburukan termasuk mengganggu pembelajaran pelajar berkenaan serta pelajar yang lain. Noor Azimah juga mencadangkan supaya pelajar hanya dibenarkan membawa telefon bimbit biasa dan bukannya telefon bimbit yang canggih. “Jangan bawa telefon canggih kerana ia akan buat orang tertarik nak curi. Kalau kena curi kena buat pemeriksaan dan ini menyebabkan kucar-kacir serta gangguan semasa waktu pembelajaran,” katanya. — Bernama

OLAHRAGA KALI KE 3 SUNGGUH MERIAH !

Guru Besar menyampaikan ucapan bersemangat dan kata alu-aluan pada hadirin.
YDP PIBG SMKBS2 menceriakan majlis dengan sudi menyampaikan hadiah pada pemenang.
Di rasmikan oleh YB Mohamad Isa Abu Kasim Adun Batang Kali dan alhamdulillah Sekolah melalui PIBG SMKBS2 telah diberi beberapa peruntukan insentif yang amat menggembirakan smeua terutama Guru Besar.

Jumaat, 13 Julai 2012

PERANAN PIBG DALAM PROSES PENDIDIKAN

PERANAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN DI SEKOLAH. 1. PENDAHULUAN: PIBG yang ditubuhkan di sekolah seharusnya berfungsi sebagai satu 'Majlis' bukan satu 'Pertubuhan' yang terasing di sekolah. Kalaupun disebut sebagai 'Persatuan' hanyalah sebagai satu 'Kumpulan Seminat' sahaja. Maksudnya kumpulan orang yang prihatin kepada masalah pendidikan. Mereka terdiri daripada ibu bapa dan guru. PIBG sepatutnya dijadikan sebagai satu 'Medan' mengadakan 'Forum' untuk berbincang dan bertukar-tukar fikiran serta berunding (musyawarah) dalam suasana muhibbah bagi menyelesaikan masalah sekolah supaya dapat meningkatkan kecemerlangan pendidikan sekolah. Konsep PIBG membantu sekolah ini bermatlamat meringankan dan melicinkan perlaksanaan Program Pendidikan Sekolah dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum, sahsiah dan budaya sekolah termasuk pembangunan infrastruktur (Prasarana fizikal). PIBG tidak boleh campurtangan dalam urusan pengelolaan dan pentadbiran sekolah. Ini kerana seseorang Pengetua atau Guru Besar sebagai Pengurus Sekolah telah dipertanggongjawabkan dengan Perintah-Perintah Am (General Order) mengenai arahan pentadbiran oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri untuk dilaksanakan. Justeru kerana itu PIBG mesti mengetahui dan memainkan peranan mengikut bidang tugas yang sewajarnya agar tidak menyeleweng dari fungsi sebenar penubuhan PIBG. 2. PROSES PENDIDIKAN DI SEKOLAH: Pendidikan ia lah proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, nilai murni dan kemahiran-kemahiran. Proses pemerolehan dan pemindahan ilmu ini berlangsung secara berterusan dalam diri seseorang sejak dari 'janin' hingga ke akhir hayat. Proses pendidikan secara berterusan ini terkandung dalam pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak, bertanggongjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara". Matlamat pendidikan seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan rakyat dan warganegara yang baik. Pada amnya insan yang baik ia lah insan yang memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu. Ia memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut:- a. Percaya dan patuh kepada Tuhan. b. Berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan rasional. c. Berakhlak mulia. d. Berkeupayaan memberi sumbangan ke arah menambahkan kemakmuran masyarakat dan negara. e. Setia kepada negara dan bertanggongjawab untuk menjaga hubungan yang baik dan mesra antara insan dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia. Bagi mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut maka perlu ada penglibatan semua pihak dalam proses pendidikan. Sehubungan dengan itu PIBG mempunyai ruang dan tanggongjawab yang boleh dimainkan peranan ke arah melahirkan insan yang baik dengan kerjasama pihak Pengurusan Sekolah. 3. BIDANG TUGAS PIBG: Bidang tugas PIBG sepatutnya merangkumi perkara-perkara berikut:- a. Memberi perkhidmatan untuk kebajikan dan kemajuan murid-murid di sekolah. b. Membantu menambah usaha sekolah memenuhi keperluan dan kehendak kebendaan murid-murid dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum, budaya sekolah dan bidang yang difikir perlu. c. Ibu bapa dan guru di sekolah boleh bertukar-tukar fikiran dan maklumat serta berunding dalam suasana muhibbah mengenai usaha meningkatkan taraf pelajaran murid-murid sama ada di rumah atau di sekolah. d. Bergotong-royong menyediakan kemudahan untuk faedah murid-murid. e. Menentukan murid-murid mempunyai kelengkapan yang mencukupi untuk belajar dan membuat kerja-kerja sekolah mereka dengan baik sama ada di sekolah atau di rumah. f. Membantu mewujudkan persekitaran sekolah (budaya sekolah) yang boleh mendorong ke arah perkembangan pengajaran dan pembelajaran untuk perkembangan jasmani rohani, emosi dan intelek murid secara menyeluruh dan bersepadu. g. Membantu pembangunan fizikal (infrstruktur) sekolah yang diperlukan dengan serta-merta. 4. KEKANGAN DAN HALANGAN: a. Ibu bapa: i. Kebanyakan ibu bapa mempunyai tahap pelajaran yang rendah dan terlalu sibuk dengan tugas mencari nafkah. ii. Ibu bapa meletak tanggongjawab mendidik anak-anak mereka 100% kepada guru. iii. Ibu bapa kurang memberi keutamaan kepada masalah persekolahan dan pendidikan anak-anak mereka. iv. Ibu bapa tidak mahu hadir ke sekolah berjumpa dan berbincang dengan guru atau berunding dengan guru berkaitan dengan pelajaran anak-anak mereka. v. Ibu bapa beranggapan menghadiri upacara rasmi sekolah sebagai perkara membuang masa. vi. Kebanyakan ibu bapa berasa rendah diri dan beranggapan mereka tidak setaraf dengan guru. vii. Kebanyakan ibu bapa bekerja sendiri dan pendapatan di bawah paras kemiskinan serta pendapatan tidak tetap. b. GURU: i. Ada sebilangan guru tidak mengajar bersungguh-sungguh dan beranggapan mereka bekerja semata-mata makan gaji. ii. Guru tidak berusaha menjalin hubungan dan pergaulan dengan ibu bapa. iii. Kerapkali salahlaku murid tidak dimaklum kepada ibu bapa terlebih dahulu. iv. Guru kurang mengadakan kelas bimbingan, kelas pemulihan dan kelas tambahan. v. Guru kurang menggunakan ABM dan ABB semasa mengajar. vi. Kurang latihan pengukuhan diberi kepada murid. vii. ABM dan BBM tidak mencukupi dan tidak releven. ix. Pengajaran guru kurang terancang. xi. Guru terpaksa mengajar bilangan murid yang ramai di kelas. xii. Guru kurang membuat ujian dan penilaian. xiii. Perhubungan guru dengan murid kurang mesra. c. MURID-MURID: i. Murid-Murid tinggal jauh dari sekolah. ii. Murid-murid terpaksa berjalan ke sekolah. iii. Murid-murid tidak ada kemudahan belajar di rumah. iv. Murid-murid tidak mempunyai perbelanjaan wang saku yang mencukupi ke sekolah. v. Murid mempunyai masa belajar yang kurang di rumah. vi. Murid-murid tidak belajar di rumah. vii. Murid-murid tidak peduli dengan kerja rumah yang diberi oleh guru dan tidak buat kerja rumah. viii. Murid-murid tidak mempunyai bahan bacaan di rumah. ix. Murid-murid kurang menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. x. Murid-murid kurang menggunakan kemudahan perpustakaan. 5. PENYELESAIAN MASALAH: a. IBU BAPA: i. Pihak pengurusan Sekolah dengan kerjasama PIBG perlu mengatur rancangan dan aktiviti untuk menyedarkan ibu bapa dan masyarakat bahawa tanggongjawab mendidik anak-anak mereka bukan seharusnya diletakkan 100% kepada guru-guru di sekolah. ii. PIBG perlu mengadakan aktiviti ke arah membantu ibu bapa dan masyarakat memperolehi ilmu dan kemahiran serta membina sikap yang positif dan sesuai. Aktiviti itu hendaklah berkaitan dengan perkembangan menyeluruh dan bersepadu anak-anak mereka dari segi jasmani, emosi rohani dan intelek. iii. Di samping itu kesedaran haruslah dipupuk di kalangan ibu bapa bahawa tanggongjawab memberi pendidikan yang sebenarnya (hakiki) bermula di rumah dan dikembangkan di sekolah oleh guru-guru sama ada di bilik darjah atau di luar bilik darjah melalui aktiviti ko-kurikulum sekolah. Kemudian murid itu sendiri mengamalkan dan menghayati segala ilmu yang diperolehi itu dalam kehidupan sehari-harian. b. GURU: Guru -guru hendaklah sedar bahawa tugas utama mereka bukan hanya semata-mata menyampai ilmu kepada murid-murid dibilik darjah sahaja tetapi guru mesti memainkan peranan seperti berikut:- i. Guru sebagai perancang, fasilitator dan pengurus pengajaran dan pembelajaran. ii. Guru sebagai pengembang dan pengukuh penguasaan kemahiran. iii. Guru sebagai pembentuk akhlak. vi. Guru sebagai contoh teladan (Rule Model). v. Guru sebagai agen perubahan Masyarakat. 6. KESIMPULAN: Dalam melaksanakan tanggongjawab dan amanah memajukan pendidikan adalah diharapkan pihak guru dan AJK PIBG dapat menghayati konsep etika kerja yang selaras dengan nilai-nilai murni Islam. Di antara etika kerja mengikut nilai-nilai Islam ia lah:- i. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah. ii. Bekerja denga ikhlas dan amanah. iii. Bekerja dengan tekun dan cekap. vi. Bekerja dengan semangat gotong-royong dan musyawarah serta berpandukan fikiran yang bersih. v. Bekerja dengan matlamat untuk kebahgiaan manusia sejagat di dunia dan di akhirat. Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Zariat: 56. Maksudnya "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada Ku". Posted by NoddenBerek12KBR at 5:21 PTG